Technologie is de basis voor duurzame welvaart.

Onze stichting

De WiCAM-stichting heeft zich ten doel gesteld Duitsland te promoten als technologisch centrum met het oog op industriële productie. Een van de speerpunten van het werk van de stichting is de promotie van de volgende generatie in de vorm van studiebeurzen en steun aan universiteiten.

We ontwerpen

De WiCAM Foundation bestaat uit vertrouwelingen en hechte zakenpartners van onze oprichter.

Onze missie

De WiCAM Foundation heeft zich ten doel gesteld Duitsland te promoten als technologisch centrum met het oog op industriële productie. Een focus van het werk van de stichting is de promotie van de volgende generatie in de vorm van studiebeurzen en universitaire ondersteuning.

Onze missie

Onze oprichter

Gedreven door het idee om het economische succes van WiCAM GmbH te gebruiken om de softwarewereld van morgen mee vorm te geven, bepaalde Harald Wilkesmann dat WiCAM GmbH na zijn dood gedeeltelijk moest worden overgedragen aan een stichting om de maatschappij te laten profiteren van het economische succes van het bedrijf. Na een kort ziekbed overleed de heer Wilkesmann in 2017 – zijn laatste wensen werden uitgevoerd en de huidige WiCAM Foundation werd geboren.

Zijn verhaal

We promoten

Onderwijs

We willen technologie en innovatie promoten en jonge talenten de nodige vaardigheden en tools geven om hun ideeën en visies te realiseren. De focus ligt hier op het toekennen van beurzen en het ondersteunen van universiteiten.
Onderwijs

Onderzoek en ontwikkeling

Als invloedrijke stichting is de WiCAM Foundation geïnteresseerd in het stimuleren van projecten in de industriële softwaresector en ziet de deelname en promotie van 3D-technologieën en laserbronnen als een strategisch interessante optie.
Onderzoek en ontwikkeling

Sociale zaken

De WiCAM Foundation heeft zich ten doel gesteld om liefdadigheidsprojecten te promoten en zo een positieve impact te hebben op de maatschappij. De stichting zet zich in om sociale, culturele en ecologische projecten te ondersteunen.
Sociale zaken

Samen meer bereiken

Als stichting zonder winstoogmerk streven we ernaar de wereld van morgen beter te maken. Naast partnerschappen zonder winstoogmerk kun je onze activiteiten steunen door eenmalige of regelmatige donaties.