Technologie is de basis voor duurzame welvaart.

Stichting WiCAM
C/O Advocatenkantoor Fix PartG mbB
Mevrouw Melanie Fix-Neuhäuser
Allmendring 29
75203 Königsbach-Stein
Duitsland

Raad van bestuur: Mevrouw Melanie Fix Neuhäuser
e-mail: info@wicam-stiftung.com

Zetel van de stichting: Karlsruhe

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 Abs. 2 RStV:
Mevrouw Melanie Fix-Neuhäuser
Allmendring 29
75203 Königsbach-Stein
DUITSLAND

Design & Webontwikkeling:
wiegandt media UG (beperkte aansprakelijkheid)
Frankfurter Straße 37
D – 53773 Hennef (Sieg)
wiegandt-media.de

Geschillen oplossen
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS): ec.europa.eu/consumers/odr.
U vindt ons e-mailadres in de bovenstaande wettelijke kennisgeving.

We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Inhoud:

De inhoud van deze pagina’s is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Stichting WiCAM kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en nauwkeurigheid van de verstrekte informatie. Stichting WiCAM sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting WiCAM.

Koppelingen:

Daar waar Stichting WiCAM direct of indirect doorlinkt naar externe websites kan zij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van deze websites. Stichting WiCAM verklaart hierbij dat de gelinkte pagina’s geen illegale inhoud bevatten op het moment dat de links werden gecreëerd. De WiCAM Foundation heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving van de gelinkte pagina’s. Wijzigingen in de inhoud van de gelinkte pagina’s na het aanmaken van de link vallen buiten de controle van de WiCAM Foundation. De WiCAM Foundation is niet aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie op de gelinkte pagina’s.

Auteursrecht:

Alle teksten, afbeeldingen, grafieken en andere bestanden op deze website vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Ze mogen worden gebruikt in het kader van het aangeboden gebruik, maar mogen niet worden gekopieerd of gewijzigd voor commerciële doeleinden of voor verspreiding en mogen niet worden gebruikt op andere websites. Deze website verleent geen licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendom van de WiCAM Foundation of derden. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet beschermd is door rechten van derden.

Copyright Stichting WiCAM
Alle rechten voorbehouden