Technologie is de basis voor duurzame welvaart.

De German Scholarship is een nationaal beurzenprogramma geïnitieerd door het Duitse Federale Ministerie van Onderwijs en Onderzoek ter ondersteuning van getalenteerde en ambitieuze studenten die uitstekende studieresultaten hebben behaald of zich hebben onderscheiden door hun inzet voor de maatschappij.

Een van de doelen van de WiCAM Foundation is het bevorderen van onderwijs. De focus ligt hierbij op het ondersteunen van universiteiten.

Door het toekennen van 45 Duitsland Beurzen voor het semester 23 /24 stellen we 45 jonge mensen in Duitsland in staat om te studeren aan de meest prestigieuze universiteiten in het land!

Wij zetten ons in om een positieve impact te hebben op de samenleving en de leefomstandigheden van kansarme groepen te helpen verbeteren. De eisen voor toekenning van het Deutschlandstipendium zijn precies op die omstandigheden gericht. Door het ondersteunen van jonge getalenteerde studenten levert de WiCAM Foundation een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van een rechtvaardiger samenleving.

Selected universities

Technologisch Instituut Karlsruhe

Aan het Karlsruhe Institute of Technology reiken we 15 Duitse studiebeurzen uit voor het 23/24 semester.
Technologisch Instituut Karlsruhe

Universiteit Bonn-Rhein-Sieg

Aan de universiteit Bonn-Rhein-Sieg reiken we 10 Duitslandbeurzen uit voor het semester 23/24.
Universiteit Bonn-Rhein-Sieg

TU München

Aan de TU München kennen we 10 Deutschlandstipendien toe voor het 23/24 semester.
TU München

RWTH Aachen

Aan de RWTH Aachen University reiken we 10 Duitslandbeurzen uit voor het 23/24 semester.
RWTH Aachen

Heeft u vragen?

Onze pers- en pr-manager beantwoordt graag al uw vragen over de oproep tot het indienen van voorstellen en over onze partneruniversiteiten.

Maximilian Herz
Uw contactpersoon
Maximilian Herz
info@wicam-stiftung.com

Samen meer bereiken

Als stichting zonder winstoogmerk streven we ernaar de wereld van morgen beter te maken. Naast partnerschappen zonder winstoogmerk kun je onze activiteiten steunen door eenmalige of regelmatige donaties.